Trening


ØNSKER DU Å KOMME I DITT LIVS FORM?

Om du ønsker å få bedre helse, stramme opp litt , bli sterkere eller har andre mål kan jeg hjelpe deg med online treningsprogram. 

Du får øvelser som er tilpasset dine mål og din trenings erfaring slik at du kan føle på mestring og treningsglede.


ER DU MOTIVERT?

Jeg kan gi deg:

  • Tilpasset treningsprogram etter dine mål
  • Mestringsfølelse
  • Oppføling og motivasjon på veien
  • Over 10 års egen erfaring med styrektrening
  • Grundig beskrivelse og forklaring av øvelsene via video
  • Hjemmetrening eller sentertreningCoachhenriette.no